Årsberetning 2020 summerer opp aktivitet i Telenor BIL styret og i de enkelte gruppene.

Postet av Telenor Bedriftsidrettslag Oslo den 24. Mar 2021

Årsberetning for 2020

Telenor Bedriftsidrettslag Oslo 

 

Styret har hatt følgende sammensetning: 

Styret har i 2020 sett slik ut:

 

Leder: Jone Martin Eileraas 

Nestleder: Trude Persdatter Sundblad/ slutter jan21, Torstein Tuv rykker opp

Kasserer: Jone Martin Eileraas 

Sekretær: Ketil Risvoll 

Styremedlem: Martin Svae-Kvifte

Styremedlem: Henning Ustgård

Varamedlem1: Karianne Braat

Varamedlem 2: Xinli Wang

Varamedlem 3: Tuva Ramsøe Bredesen (rykker opp til styremedlem jan21)

 

Revisor: Christian Deisz 

Valgkomitè: Jan Petter Jensen

 

Om styrets arbeid 

Det har blitt avholdt 7 styremøter i perioden, dette skyldes at fjorårets årsmøte ble utsatt til mai før gjennomføring, og i tillegg har Corona-året gjort at det har vært mindre aktivitet.  

Administrasjonen av trimgarderobene blir fremdeles ivaretatt av idrettslaget for Telenor Eiendom og Telenor Norge.

Vi har i perioden som tidligere, brukt mye tid på å sikre god bruk av websidene våre.

Styret bestreber fortsatt for å bedre forholdene for ansatte på Fornebu. Bedriftsidretten bidrar til økt helse, trivsel og miljø, og nettverk via mosjon og idrett

 

Om organisering i perioden 

Styret har hatt kontinuitet med styremøter der både styremedlemmer og varamedlemmer har vært innkalt/representert. 

 

Forhold til Bedriftsidrettskretsene 

Telenor BIL Oslo er tilknyttet Akershus bedriftsidrettskrets, mens mesteparten av aktivitetene vi deltar i foregår i Oslo bedriftsidrettskrets – noe som skyldes lagets historiske tilknytning til OBIK.  

 

Økonomisituasjonen
 
Laget har en sunn økonomi.   

Etter innføring av kontingentbetaling via våre nye nettsider har vi god kontroll. Dette gir bedre oversikt over antall betalende medlemmer og en bedre økonomikontroll.

Utarbeidelse av budsjett før året starter gir forutsigbarhet og forenkler styrets behandling av søknader om midler til gruppers aktiviteter utover i kalenderåret. 

 

Teleidrettsforbundet (TIF) 

TIF som er paraplyorganisasjonen til alle bedriftsidrettslagene i Telenor. Det ble besluttet ny tildelingsmodell, og følgende modell gjelder:

Hodetildeling:
 Fordelingen av midler til aktivitet skal være basert på hodetildeling med basis i antall betalende medlemmer som er ansatt i Telenor (eller datterselskaper som deltar med velferdsmidler). Dette ga oss en økning i tilskuddet fra TIF i 2020.

Krav til aktivitet:
 
Tildelte midler skal brukes til aktivitet. Det skal ikke være noe mål at lag skal spare opp penger, så eventuelle overskudd bør tilbakeføres potten som skal fordeles for hvert år. Dette gjelder ikke penger som er oppspart eller tjent inn av laget, kun velferdsmidlene. 

Inntekt i perioden:

Styret har i flere år hatt ansvaret for tildeling av garderobeskap på Fornebu. Vi mottar også momsrefusjon. Dette gir en kjærkommen ekstra inntekt. 

 

Kommunikasjonssituasjonen 

  • -       Nettsidene: http://idrett.telenor.no
  • -       Epost til medlemmene
  • -       Gruppen «Telenor Bedriftsidrettslag Fornebu» på Workplace
  • -       Nyhetsbrev
  • -       For årsmøtene etter 2011 har innkalling blitt sendt medlemmene via gruppeoppmennene 

 

Medlemsaktiviteter Antall betalende medlemmer har i 2020 vært på 583 av en total på 680 medlemmer. Medlemmer som ikke betaler, blir ikke slettet med en gang – det kan være at de ønsker å ha permisjon – men medlemmer som ikke har betalt medlemskontingent utover 2 år blir slettet. 


 Våre gruppeledere og medlemmer med andre verv i gruppene gjør en prisverdig og synlig innsats for ansatte på Fornebu.

 

Oversikt over alle gruppene:

 

Kont 2020

Kont 2019

TnBIL

583

639

Ekstern

10

13

Pensjonist

26

26

Allsport

129

124

Alpin

101

119

Bordtennis

3

3

Bowling

16

16

Cricket

9

8

Curling

9

9

Dans

15

21

Fotball

21

31

Golf

140

145

Klatring

76

75

Langrenn

122

134

Orientering

19

20

Padling

140

126

Squash

27

28

Svømming

46

55

Sykkel

154

180

Tennis

26

34

Volleyball

8

10

Yoga

21

26

1 gruppe

370

390

Flere grupper

210

246

 

Styret tar sikte på at aktiviteten i 2021 kommer tilbake til tidligere år, og vil oppfordre personer til å begynne med nye aktiviteter om de har en ide som de ønsker å realisere, styret vil i så fall legge forholdene til rette for eventuelle nye aktiviteter. 

 

Mvh 

Styret

  

 

 

 

Beretning fra gruppene:

 

Allsport

Styret i gruppen: Christina Hellegaard og Roar Holtedahl.

Vi har i mange år kjørt felles løpetreninger hver mandag for alle som har lyst til å bli med. Pga påbud om hjemmekontor har de blitt vanskelig å gjennomføre. Dette er uansett ett gratis og uforpliktende tilbud.

Bootcamp: Det var planlagt to runder, en på våren og en på høsten (totalt 20 økter a 2500 kr gangen). Pga stadig nye føringer og håp om at ting skulle bli bedre var denne krevende for meg å skulle arrangere. Mye masing/salg fra instruktør, mange meninger fra ansatte (ukedag, tidspunkt, priser, hyppighet osv.). Budsjettet tilsa at egenandelen skulle være 1000 kr pr pers og vi burde være helst ha over 40 betalende. Siden vi ikke fikk til å gjennomføre på våren, valgte vi en annen strategi for høsten. Vi gikk ned til 250 kr i egenandel og gjennomførte 10 økter - rett og slett for å få til noe i det hele tatt. Dette førte til at deltakelsen og interessen øke. Roar fikk en del ekstra jobb her med å tilbakebetale 750 kr for de som opprinnelig hadde betalt 1000. Jeg har sikkert brukt minst 10 timer på å jobbe med Bootcampen i 2020.

 

Alpin- og friluft

Leder av gruppa er Jan Petter Jensen.

For 2020 var det kun alpintur til Chamonix som ble gjennomført.
Hemsedalsturen fikk vi kansellert når Norge stengte ned og gikk i 0 på denne.

Alle andre aktiviteter ble satt stopp på inntil det er lov med aktiviteter igjen.
Forventer å kunne gjennomføre 1-2 sensommer/høstturer i 2021.
 

Bowling

Leder: Kåre Aunan / Oppmenn for lagene er Odd Arne Østvang og Kenneth Aasen

Bowlinggruppen har hatt ukentlig trening på Veitvet sept-mai som er bowlingsesongen. 

Det har vært veldig bra deltakelse på treningene siste året, på et par treninger har vi også hatt instruksjon av ekstern trener. Vi deltok sesongen 2019/20 med to lag i bedriftserien i Oslo, og deltar med to lag også i årets sesong. 

Grunnet Coronasitasjonen har det ikke vært avholdt TM i 2020.

 

Cricket

Leder: Afnan Ahmed

Vi kunne ikke trene på grunn av COVID for det meste av sesongen - både i begynnelsen av året og på slutten ble hallen stengt for voksne. Vi har mellom 5 og 10 som er alltid interessert i cricket trening. 

  

Curling

Leder:  / Kasserer: Roar Holtedahl

Vi spilte som vanlig i OCK serien i Snarøya hallen våren 2020, til og med siste serierunde 18. mars.  Avslutningsmarkering m/individuell Curling den 25. mars ble imidlertid avlyst, grunnet Covid restriksjoner. Vi nådde ikke opp til premieplass, vinteren 2020.

Høsten 2020 startet opp som vanlig, med treningsdager og så seriespill i oktober.  Siste seriespill ble gjennomført 4. november – så ble nye Covid-restriksjoner innført.  Vi har ikke hatt anledning til å spille/trene, som lag, etter det.  

Vi har 4 aktive spillere tilknyttet laget (3 ansatte og 1 pensjonist) og 2 reservekandidater (ansatte). 

 

Dans

Leder: Xinli Wang / Kasserer: Eileraas Jone Martin

Det var ikke aktivitet i 2020.

 

Fotball

Leder: Mattis Olimb 

Det har ikke vært mulig å gjennomføre fotballtrening i 2020. Seriespill ble også avlyst. Det kommer vel til å forbli slik en stund ut i 2021.

 

Golf

For året 2019 hadde vi følgende aktiviteter/tilbud:

-          Rangeballer på Fornebu Indoor Golf Center (trening vinter)

-          Rangeballer på Ballerud (trening sommer)

-          Avtale banespill Holtsmark GK & Bærum GK

-          Klubbmesterskap Bærum GK (Fornebu)

-          Telemesterskap – ble ikke avholdt i 2020 – I stedet var vi representert i Bedrifts NM              arrangert av Telemark Bedriftsidrettskrets – hvor vi tok 1 og 2 plassen for lag.

Nytt styre fra 1. mars er:

Oai Cam Quach

Henning Ustgård

Fabian Rudaa Naarstad

 

Klatring

Leder: Ådne Gabrielsen

For klatregruppa i år har antall betalende medlemmer økt til 100. 

I klatregruppa har det ikke vært gjennomført noen spesielle aktiviteter som kurs e.l. i 2020 for å holde kostnadene nede. Avtalene med klatresenterne er imidlertid flittig brukt av medlemmene.


Langrenn

Leder og kasserer: Ketil Risvoll.

Gruppa har ikke hatt felles aktivitet i 2020. Siden det meste av turrenn ble avlyst, ble det heller ikke refundert noen startkontingenter.

 

Orientering

Leder: Torstein Hole / Kasserer: Ketil Risvoll

I 2020 har 7 medlemmer deltatt i O-løp for Telenor BIL. Dette dreier seg her om nærløp som inngår i OBIK-serie, Veritas sine sommerløp og O-løp som inngår i IL-Geoform sin rankingserie. Startkontingenten i disse løpene refunderes. 

Gruppa trenger ny leder, da Torstein Hole er ute av laget etter overgang til Allente.

 

Padling

Leder: Agnes Marie Aanderaa/Kasserer: Tore Lydvo/Web-ansvarlig: Arne Husom

Padlegruppa har ca 150 medlemmer.

Gruppa har i 2019 gjennomført to introkurs og et teknikkurs, alle var fullbooket. Det har vært arrangert tur med overnatting til Fyrsteilene. Det har vært investert i nye traller og spruttrekk, da deler av eksisterende utstyr var helt utslitt. 

Det har ikke vært endringer i padlestyret. Styret har planlagt tilsvarende aktivitetsnivå for 2020.

 

Squash

Leder: Afnan Ahmed

Har 3 baner i 1 time hver uke på Lysaker Squash. Har vært veldig vanskelig med trening pga COVID19. Vi hadde et lag som deltått i bedriftsserie (OBIK) men den var kansellert i mar. 2020. Banene er stengt igjen. Mange fra Oslo kunne ikke trene i Bærum men vi har minst 4-5 stk som dukker opp for trening. Håper at det blir bedre etter sommeren med trening (etter vaksinering og alt)

 

Svømming

Svømmegruppa er ingen egentlig gruppe. Alle trener svømming i Hundsund bad på individuelt grunnlag. Medlemmene kan få refundert 60 % av beløp brukt på klippekort. Refusjonen fås av hovedkasserer. Max 3 klippekort i året.

 

Sykkel

Leder: Dag Ole Storrøsten/Nestleder og Kasserer: Marius Bostad

Pga korona har sykkelgruppen hatt tilnærmet lik null aktivitet i 2020 dessverre. 

Ingen treninger

Ingen turer

Ingen rittrefusjoner

Vi har hatt noe aktivitet/dialog med Telenor Eiendom ifm etablering av sykkelparkering, og oppussing av enkelte garderober. 

Når det gjelder styrearbeid er det kun meg igjen som leder av sykkelgruppa nå. Dag Ole Storrøsten, som var leder tidligere, har sluttet i Telenor. 

Har planer om å forsøke å rekruttere noen som kan være med meg i styret i sykkelgruppa. 

 

Tennis

Leder: Roger R. Stølsnes.

Ila 2019 hadde vi ca 6-8 nokså aktive spillere.

Vintersesongen hadde vi fast bane 2 timer i uken.

Utesesongen bestilte de enkelte egne timer. 

Medlemmene har samme rettigheter som andre Snarøya tennis klubb medlemmer.

Gruppa trenger ny leder.

 

Volleyball

Leder: Inger Hvidsand/Kasserer: Gunn K. Klungsøyr.

Volleyball TTA All-stars (initialer til lagene).

Vår sesong startet høsten 2019, og vi hadde kun 1 kamp igjen å spille når landet stengte ned i mars. Vi endte på 6.pl i 1.div for mix-lag. Det er vi godt fornøyd med. 

Høsten 2020: Vi fikk starte opp med Trening 5.10.2020. Vi fikk trent de påfølgende 5 mandager. Dvs 6 ukers trening. Og spilte en kamp i sesongen 2020/2021. Vi fulgte smittevern regler for Volleyball og har tett samarbeid med OBIK og NVBF for trening og kamper. Alle våre medlemmer har gjennomgått NVBFs smittevernkurs. Og registrerte seg her https://open.motimate.app/org/nvbf

Volleyball trening og kamper ble stengt når Oslo stengte ned ved midnatt 10.november. 2020. Etter dette har vi ikke hatt hverken trening eller kamper. Resterende kamper for sesongen 2020/2021 ble nettopp avgjort at det ikke er mulighet for å gjennomføre. Så da er det bare å håpe at neste sesong fra høsten 2021. Kan starte opp og kjøres i gang med trening og kamp. 

 


Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.